Uchwała Nr 40/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 2.10.2019 r.

w sprawie: przebudowy instalacji gazowej w budynku Sympatyczna 2 (utworzenia funduszu celowego)

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu w budynku przy ulicy Sympatycznej 2 z dniem 01.02.2020 r. składnika opłat eksploatacyjnych – fundusz celowy „przebudowa instalacji gazowej” w wysokości 25,00 zł /miesiąc/lokal.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 12:08, 3 października 2019

Kategorie: 2019