Uchwała Nr 36/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 18.09.2019 r.

w sprawie: montażu huśtawki na placu zabaw przy ulicy Sympatycznej

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla “Skarpa” pozytywnie opiniuje pismo z dnia 28.08.2019 r. przedstawiciela nieruchomości ES 02 dotyczące montażu huśtawki na placu zabaw przy ulicy Sympatycznej i wnioskuje o pokrycie kosztów ze środków finansowych mienia spółdzielni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 13:10, 24 września 2019

Kategorie: 2019