Uchwała Nr 34/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 28.08.2019 r.

w sprawie: zakupu i montażu ławki na terenie nieruchomości ES 20.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na zakup i montaż ławki na terenie nieruchomości ES 20.
Koszt zakupu ławki w wysokości ok. 450 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 20.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 13:13, 29 sierpnia 2019

Kategorie: 2019