Uchwała Nr 29/2019
Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 17.07.2019 r.

w sprawie: zakupu i montażu ławek na terenie nieruchomości ES 06.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na zakup i montaż 5 ławek na terenie nieruchomości ES 06.
Koszt zakupu ławek w wysokości ok. 2200 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 06.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

Data opublikowania: 11:04, 20 lipca 2019

Kategorie: 2019