Uchwała Nr 17/ 2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie: zakupu i montażu ławki na terenie nieruchomości ES 18.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na zakup i montaż 1 ławki na terenie nieruchomości ES 18.
Koszt zakupu ławki w wysokości ok. 450 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 18.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Edward Dudek

 

Data opublikowania: 09:52, 27 czerwca 2019

Kategorie: 2019