Uchwała Nr 12 /2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 10.04.2019 r.

 

w sprawie: montażu domofonu z systemem cyfrowym w I klatce budynku przy ul. Fantastycznej 21.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 4.04.2019 r. mieszkańców I klatki budynku przy ul.Fantastycznej 21 dotyczącego montażu domofonu z systemem cyfrowym Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o:
– wprowadzeniu od dnia 1.05.2019 r. do 31.03.2020 r. odpisu na montaż domofonu w wys. 10,00 zł miesięcznie dla mieszkań I klatki budynku przy ulicy Fantastycznej 21.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 10:40, 11 kwietnia 2019

Kategorie: 2019