Uchwała Nr 10/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 10.04.2019 r.

w sprawie: sprzątania klatki schodowej w budynku przy ulicy Fantastycznej 13 – III klatka.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o wprowadzeniu z dniem 01.05.2019 r. składnika opłat eksploatacyjnych „sprzątanie klatek schodowych” w budynku przy ulicy Fantastycznej 13 – III klatka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 10:35, 11 kwietnia 2019

Kategorie: 2019