Uchwała Nr 26/2013
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 25.09.2013 r.

w sprawie: zadłużenia osiedla „Skarpa” z tytułu opłat eksploatacyjnych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia umieszczać raz na kwartał w gablotach na każdej klatce schodowej budynków osiedla „Skarpa” informacje o wysokości całkowitego zadłużenia: osiedla, nieruchomości, budynku, klatki schodowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Anna Król

Przewodnicząca
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Grażyna Henkiel

Data opublikowania: 16:16, 8 maja 2016

Kategorie: 2013