Uchwała Nr 24 / 2011
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 27.07.2011 r.

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej przyznanej Osiedlu „Skarpa” za 2010 r.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej za 2010 r. przekazanej do dyspozycji Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 5/2011 z dnia 13.06.2011 r. w całości na zakup ciągnika na potrzeby wszystkich nieruchomości w obrębie Osiedla „Skarpa” tj. nieruchomości:
ES 001, ES 002, ES 003, ES 004, ES 005, ES 006, ES 007, ES 008, ES 009,
ES 013, ES 014, ES 015, ES 016, ES 017, ES 018, ES 019, ES 020, ES 021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Anna Król

Zastępca Przewodniczącej
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”

Leszek Antoniewski

Data opublikowania: 17:26, 8 maja 2016

Kategorie: 2011