UCHWAŁA NR 41/2021
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
z dnia 29.11.2021 r.

w sprawie: zmiany planu wydatków remontowych na 2021 r. w nieruchomości przy ul. Dziewanny 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na postawie § 4 ust. 2 pkt. 1, 3, 12 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Dziewanny 5 – Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany planu funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Dziewanny 5 na 2021 r. poprzez dodanie poz. „Wykonanie i montaż poręczy przy schodach do piwnic we wszystkich klatkach schodowych budynku przy ul. Dziewanny 5” i przeznacza na ten cel kwotę w wys. 1.200 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagrodzenia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 13:20, 28 grudnia 2021

Kategorie: 2021