UCHWAŁA NR 4/2019
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 28.02.2019 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na rok 2019 w poz. konserwacja hydroforni.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3 , ust. 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

W związku z awarią i koniecznością wymiany 2 szt. pomp wodnych w hydroforni przy ul. Dziewanny 5 (H-3) oraz koniecznością zewnętrznego malowania 4 szt. zbiorników (decyzja UDT), Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na 2019 r. z funduszu remontowego w poz. konserwacja hydroforni i zwiększyć kwotę z zaplanowanej 3.500 zł na 29.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:35, 6 maja 2019

Kategorie: 2019