UCHWAŁA NR 22/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.07.2018 r.

 

w sprawie: oferty wykonania muralu z okazji 700 lat Lublina na budynkach w osiedlu „RUTA”

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” po zapoznaniu się z ofertą Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej na wykonanie muralu z okazji 700 lat Lublina rezygnuje z oferty Fundacji na jego umieszczenie na całej ścianie szczytowej budynków w osiedlu „Ruta” ze względu na – zdaniem Rady – jego nikłe walory artystyczne.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

 

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:13, 29 listopada 2018

Kategorie: 2018