UCHWAŁA NR 14/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 12.04.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na rok 2017 dla nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3 , ust. 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie wydatków na 2017 r. z funduszu remontowego nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 dodając pozycję: malowanie drzwi szybowych i blach osłonowych w dźwigach budynków przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 w ilości 6 szt. i przeznacza na ten cel kwotę w wysokości 10.200 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania..

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:10, 26 maja 2017

Kategorie: 2017