UCHWAŁA NR 12/2017
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 23.03.2017 r.

w sprawie: zmiany w planie wydatków z funduszu remontowego na 2017 r. dla nieruchomości przy ul. Sasankowej 1,3,5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 3 , ust. 12 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Na wniosek Przedstawiciela nieruchomości przy ul. Sasankowej 1,3,5 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia dokonać zmiany w planie na rok 2017 z funduszu remontowego nieruchomości przy Sasankowej 1,3,5 poprzez dodanie niżej wymienionych pozycji:
– wymiana sterowania dźwigu w budynku przy ul. Sasankowej 3, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 36.000 zł
– odnowienie (lifting) kabin dźwigowych w budynkach przy ul. Sasankowej 1,3,5, przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 30.000 zł.
– montaż kolców „anty-ptak” na obrzeżach dachów budynków przy ul. Sasankowej 1,3,5 przeznaczając na ten cel kwotę w wysokości 10.500 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania..

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”
Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:27, 26 maja 2017

Kategorie: 2017