UCHWAŁA NR 6/2016
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 18.02.2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia referendum w nieruchomości 31 ER ul. Różana 16

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”, działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika pt.„Zasady i tryb przeprowadzania referendum w S.M. „CZUBY” do uchwały nr 5/2/2013 Rady Nadzorczej S.M. „CZUBY” w Lublinie, postanawia:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” zatwierdza:

  1. Kartę do głosowania w sprawie referendum na zwiększenie odpisu na fundusz remontowy nieruchomości 31ER ul. Różana 16 o 2,50 zł/m2 przez okres 10 lat w celu wykonania remontu kapitalnego elewacji – stanowiącą załącznik nr 1.
  2. Przewidywany koszt remontu wynosi 308.000 zł, Zakres remontu elewacji obejmuje:
    2.1. likwidację gazonów kwiatowych i zadaszenia wraz z remontem balkonów (nowe izolacje, posadzki, barierki)
    2.2. remont elewacji (tynki i malowanie)
    2.3. remont odwodnienia budynku (nowe obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe).

§ 2

Zawiadomienie o terminie przeprowadzenia referendum – stanowiące załącznik nr 2.

§ 3

Realizację niniejszej uchwały powierza się Administracji Osiedla „Ruta”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 20:37, 28 kwietnia 2016

Kategorie: 2016