UCHWAŁA NR 34/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 30.07.2015 r.

w sprawie: złożonego wniosku do budżetu obywatelskiego Lublin na rok 2016 dotyczącego projektu budowy ścieżki rowerowej do wąwozu przy ul. Różanej.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 10 Regulaminu Rady Przedstawicieli Osiedli S.M. „Czuby” i zasad ich wynagradzania w Lublinie, uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” po zapoznaniu się z opinią Zarządu Dzielnicy Czuby Północne w sprawie złożonych 2 wniosków (M-21 i M-47) do realizacji w 2016 r. z Budżetu Obywatelskiego Lublina ścieżki rowerowej do wąwozu przy ul. Różanej postanawia udzielić poparcia dla projektu M-21 ze względu na wydane 11 tys. zł. na projekt budowlany i uzyskane pozwolenie na budowę. W zamian Rada oczekuje od Rady Dzielnicy Czuby Północne poparcia w następnym roku realizacji przedłużenia tej ścieżki rowerowej od ul. Różanej 22 do ul. Jutrzenki lub Jana Pawła II.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 09:11, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2015