UCHWAŁA NR 4/2015
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 26.02.2015 r.

w sprawie: zmiany stawki na rok 2015 opłat na fundusz remontowy nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1, 3, 14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” postanawia o zwiększeniu od 01 lipca 2015 r. miesięcznej stawki opłaty na fundusz remontowy w nieruchomości przy ul. Sasankowej 1, 3, 5 ze stawki 0,40 zł/m2 na stawkę w wys. 1,15 zł/m2 – w celu realizacji n/w prac remontowych we wszystkich budynkach tej nieruchomości:

w roku 2015
– wymiana okien na kl. schodowych w pralniach i suszarniach,
– wymiana dotychczasowego oświetlenia klatek schodowych na automatyczne LED,

w roku 2016
– renowacja elewacji budynków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 08:53, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2015