UCHWAŁA NR 24/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 27.09. 2012 r.

w sprawie: wymiany podzielników wyparkowych na elektroniczne.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 1 i 13 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”, po rozpatrzeniu propozycji Zarządu Spółdzielni, nie wyraża zgody na wymianę podzielników wyparkowych na elektroniczne w osiedlu „Ruta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Barbara Rupczewska/

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

/Zbigniew Gontarz/

Data opublikowania: 11:55, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2012