UCHWAŁA NR 07/2012
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „RUTA”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 29.03. 2012 r.

w sprawie: zmiany organizacji ruchu na łączniku jednokierunkowym pomiędzy ul. Stokrotki i ul. Rucianą

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust.14 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla S.M. „Czuby” w Lublinie, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”, po rozpatrzeniu propozycji Przedstawiciela Nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9 postanawia wyrazić zgodę na opracowanie wstępnej koncepcji (wraz z kosztorysem) zmiany organizacji ruchu na łączniku jednokierunkowym pomiędzy ul. Stokrotki i ul. Rucianą polegającej na umożliwieniu wyjazdu pojazdów samochodowych z ul. Dziewanny w kierunku ul. Rucianej poprzez połączenie wybudowane pomiędzy altana śmietnikową dla budynku przy ul. Dziewanny 9 i ogrodzeniem przedszkola. Koszty w/w opracowania technicznego zostaną pokryte z funduszu ogólnoosiedlowego Osiedla „Ruta”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 11:45, 29 kwietnia 2016

Kategorie: 2012