UCHWAŁA Nr 19/2021
z dnia 22 października 2021 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W sprawie wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Agatowa 16 kl. I mieszkania od nr 1 do nr 8.

Na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Agatowa 16 kl. I mieszkania od nr 1 do nr 8.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. Oś. „PORĘBA”
GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. Oś. „PORĘBA”
JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 09:38, 27 października 2021

Kategorie: Poręba