UCHWAŁA Nr 13/2021
z dnia 17 września 2021 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

W sprawie wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Agatowa 12 kl. II mieszkania od nr 9 do nr 16.

Na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Agatowa 12 kl. II mieszkania od nr 9 do nr 16.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. Oś. „PORĘBA”
GRAŻYNA KASPRZAK

PRZEWODNICZĄCY R.P.N. Oś. „PORĘBA”
JERZY KACZMARSKI

Data opublikowania: 09:22, 27 października 2021

Kategorie: Poręba