UCHWAŁA Nr 5/2024
z dnia 18 marca 2024 roku

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
W sprawie wprowadzenia do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Bursztynowa 1C kl. I mieszkania od nr 1 do nr 10.

Na podstawie § 17 ust.2 Regulaminu Porządku Domowego obowiązującego w osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.
Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Poręba” postanawia:

§ 1

Realizując wniosek mieszkańców wprowadza się do opłat eksploatacyjnych poz. sprzątanie klatki schodowej w budynku Bursztynowa 1C kl. I mieszkania od nr 1 do nr 10.

§ 2

Realizację uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” i Administracji Osiedla „Poręba”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ R.P.N. Oś. „PORĘBA”
GRAŻYNA KASPRZAK

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO R.P.N. Oś. „PORĘBA”
KRZYSZTOF PIEKNIAK

Data opublikowania: 09:49, 22 marca 2024

Kategorie: 2024