UCHWAŁA NR 01/01/2024

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 24.01.2024 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planów rzeczowo-finansowych funduszu remontowego nieruchomości 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 EŁ na rok 2024 r.

§ 2

Wyraża się zgodę na sukcesywny zakup z funduszy remontowych poszczególnych nieruchomości głowic do zaworów podpionowych na instalacji ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych Osiedla ,,Łęgi”.

§ 3

Prace montażowe wykonywane będą sukcesywnie przez konserwatorów osiedla.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 09:50, 16 lutego 2024

Kategorie: 2024