UCHWAŁA NR 25/07/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 11.07.2022 r.

 

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na umieszczenie przez ,,Salon Optyczny Wrzos” ul. Kaczeńcowa 1A, banera reklamowego o pow. ok. 12 m² na zachodniej ścianie szczytowej budynku garażowego przy ul. Biedronki 2a.

§ 2

Koszt najmu w/w powierzchni wynosić będzie 200 zł. netto/ miesiąc.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.
/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.
/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 11:06, 5 sierpnia 2022

Kategorie: 2022