UCHWAŁA NR 01/10/2022

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „ Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 19.10.2022 r.

Działając na podstawie §103b Statutu Spółdzielni ,,Czuby” w Lublinie uchwala się co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę planu rzeczowo-finansowego nieruchomości 02EŁ (Kaczeńcowa 6, 8, 10) na rok 2022 r.

§ 2

Postanawia się przeznaczyć z funduszu remontowego powyższej nieruchomości kwotę 2 000,00 zł. na wykonanie instalacji gazowej (lokalówki) w mieszkaniu przy ul. Kaczeńcowej 6/12.

§ 3

Instalacja w powyższym lokalu nie została wykonana z uwagi, iż poprzedni właściciel z niej zrezygnował.
Środki finansowe na ten zakres robót wniesione zostały na fundusz remontowy powyższej nieruchomości.
Całkowity koszt remontu w/w instalacji przeprowadzony w 2021 roku został pomniejszony o wykonanie instalacji w powyższym mieszkaniu.

§ 4

Stawka odpisu na fundusz remontowy w/w nieruchomości pozostaje bez zmian.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N

/Danuta Przybyś-Ziemba/

Data opublikowania: 10:58, 21 października 2022

Kategorie: 2022