UCHWAŁA NR 24/07/2018

Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby’ w Lublinie
z dnia 25.07.2018 r.

 

Działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Łęgi” wyraża zgodę na umieszczenie przez firmę /nazwa i adres firmy/ 1 szt. tablicy reklamowej wolnostojącej o wymiarach 2,5x5m przy ul. Bocianiej 1, zgodnie z załączonym szkicem sytuacyjnym posadowienia przedmiotowej tablicy.

§ 2

Koszt dzierżawy terenu pod ustawioną tablicę reklamową wyniesie 900 zł./ netto/kwartał.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Sekretarz R.P.N.

/Henryk Banach/

Przewodnicząca R.P.N.

/Danuta Przybyś – Ziemba/

Data opublikowania: 18:12, 4 października 2018

Kategorie: 2018