Uchwała nr 10/40/2018
z dnia 23.07.2018 r.

Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”
w sprawie wykonania montażu dodatkowych poręczy na klatkach schodowych.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 postanowiła:

§ 1

Upoważnić Administrację Osiedla „Błonie” do wykonania montażu dodatkowych poręczy na klatkach schodowych na uzasadniony wniosek mieszkańców niepełnosprawnych z funduszu remontowego nieruchomości.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust.5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz RPN
osiedla ”Błonie”

……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”

……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 14:14, 25 czerwca 2019

Kategorie: 2018