Uchwała nr 2/41/2016 z dnia 22.02.2016 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”


w sprawie zlecenia sprzątania klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzenie składnika opłat eksploatacyjnych.


Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 9 osób, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

Na wniosek mieszkańców budynku:

  • Kawaleryjska 4 kl. V
  • Dragonów 3, 14

Zlecić sprzątanie klatek schodowych firmie zewnętrznej i wprowadzić stosowny czynnik opłat eksploatacyjnych.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 08:25, 27 sierpnia 2021

Kategorie: 2016