Uchwała nr 11/50/2016 z dnia 26.09.2016 r.
Rady Przedstawicieli Nieruchomości osiedla „Błonie”


w sprawie korekty rzeczowo-finansowego planu remontów rok 2016 r.w nieruchomości EB 02.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Błonie” działając na podstawie § 103b Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie w głosowaniu: za – 8 osób, przeciw – 0 , wstrzymujących się – 0 postanowiła:

§ 1

W planie remontów nieruchomości EB-02 w poz. pozostałe remonty wprowadza się wykonanie osłon altan śmietnikowych wraz z nawierzchnią z płytek chodnikowych przy ul. Ułanów 14, 16 w ramach posiadanych środków finansowych w planie remontów nieruchomości EB 02. Koszt – 3 000 zł.

§ 2

Uchwałę przekazuje się do Zarządu celem realizacji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Janina Samborska
/podpis nieczytelny/

Przewodniczący RPN
osiedla „Błonie”
……………………………….
Andrzej Turski
/podpis nieczytelny/

Data opublikowania: 08:35, 27 sierpnia 2021

Kategorie: 2016