ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 10 / 2010 z dnia 07.07.2010 r.

Uchwała Nr 10 / 2010
Rady Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 07.07.2010 r.

w sprawie: wprowadzenia do czynszu  poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku ul. Bursztynowa 35.

Na podstawie § 102 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla „Widok” uchwala co następuje:

§ 1

Realizując  wniosek  mieszkańców  wprowadza się z dniem 01.10.2010 r. do czynszu poz. sprzątanie klatek schodowych w budynku  ul. Bursztynowa 35.

§ 2

Koszt sprzątania 9,76 zł brutto (miesięcznie) lokal.

§ 3

Sprzątanie klatek budynku Bursztynowa 35 powierzyć firmie  „INPROF” wybranej w drodze przetargu poprzez sporządzenie aneksu do umowy  EW/12/2009 z dnia 14.12.2009 r.

Uzasadnienie:
Firma „INPROF” od 01.01.2010 r. sprząta klatki schodowe w budynkach ul. Szmaragdowa 30, ul. Bursztynowa 41 ze stawką 9,76 zł brutto (miesięcznie) lokal. Dotychczas nikt z mieszkańców w/w budynków nie zgłaszał uwag co do jakości świadczonych usług.

§ 4

Realizację uchwały powierza się  Zarządowi  Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Uchwałę podjęto 11 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów  wstrzymujących).

Sekretarz
Rady Osiedla „Widok”

Ewa Kosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla „Widok”

Grzegorz Zgierski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie