ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Uchwała Nr 02/2010 z dnia 17.02.2010 r.

Uchwała Nr 02 / 2010
Rady Osiedla „Widok”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 17.02.2010 r.

w sprawie: zmiany §3 uchwały nr 8/2009 z dnia 21.10.2009 r. w sprawie ustalenia zasad finansowania i wysokości odpisu na fundusz remontowy na remont tarasu nad garażami ul. Bursztynowa 37.

Na podstawie § 102 ust. 1-3 Statutu Spółdzielni Rada Osiedla „Widok” uchwala co następuje:

§ 1

§ 3 otrzymuje brzmienie:
” Remont nawierzchni tarasu – jako układ komunikacyjny o szerokości 2,10 mb x 68,17 m – co stanowi 143,16 m2 tj. 31,76 % ogólnej nawierzchni tarasu zostanie sfinansowany z funduszu remontowego lokali mieszkalnych nieruchomości Bursztynowa 37. Pozostałe koszty remontu tarasu sfinansują osoby posiadające tytuł prawny do garaży”.
Pozostałe postanowienia uchwały nr 8/2009 Rady Osiedla „Widok” są bez zmian.

§ 2

Uchwałę podjęto 9 głosami za, 2 głosami wstrzymującymi się.

Sekretarz
Rady Osiedla „Widok”

Ewa Kosiak

Przewodniczący
Rady Osiedla „Widok”

Grzegorz Zgierski

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie