ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
725 538 608
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Adres
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Oferta pracy – Inspektor ds. technicznych.

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie zatrudni inspektora ds. technicznych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość programu do kosztorysowania + pakietu Office
 • umiejętność czytania i posługiwania się dokumentacją techniczną
 • pozytywne nastawienie do pracy w zespole,

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, wyników i zaangażowania,
 • stałe godziny pracy,
 • pełny etat

Termin przesyłania aplikacji do 31.01.2024 r.

Podstawowe obowiązki pracownika to:

 1. Współpraca z Administracjami Osiedli w zakresie:
  * przeprowadzania kontroli okresowej obiektów i urządzeń co najmniej raz w roku w okresie wiosennym,
  * przeprowadzania przeglądów roboczych i zabiegów konserwacyjnych związanych z przygotowaniem obiektów i urządzeń do okresu zimowego,
  * kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej obiektów co najmniej raz na 5 lat.
 2. Współudział w opracowywaniu dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru nad remontami głównymi i modernizacjami zasobów mieszkaniowych i mienia Spółdzielni.
 3. Udział w odbiorach prac remontowych.
 4. Nadzorowanie przyjmowania obiektów do eksploatacji, prowadzenie rejestru usterek i wad technologicznych, przeprowadzania przeglądów w okresie rękojmi i rozliczania ich terminowego i prawidłowego usuwania.
 5. Prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych Spółdzielni, terenów osiedlowych, miejsc parkingowych, obiektów i lokali stanowiących mienie Spółdzielni.
 6. Opracowywanie planów remontów mienia Spółdzielni.
 7. Organizowanie przetargów na roboty remontowe w osiedlach.

Osoby zainteresowane udziałem w obecnym i kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim cv klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Czuby w Lublinie przy ul. Watykańskiej 6 zawartych w cv na potrzeby obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacji.
Oświadczam, że zapoznałem/am się i zrozumiałem/am treść zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących mi w związku z tym praw. Oświadczam, że zgodę wyrażam dobrowolnie.”

Aplikacje kandydatów przesyłać należy  na adres mailowy kadry@smczuby.pl lub dostarczyć do pokoju 33 (I piętro) w Sp-ni
ul. Watykańska 6, w godzinach urzędowania tj. pn. 7:00 – 17:00, wt.-czw. 7:00 – 15:00, pt. 7:00 – 13:00.
Dodatkowych informacji udzielamy pod nr telefonu 81 464 17 25 lub 724 406 408.

Zgodnie z art. 13 RODO Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie informuje że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Czuby” w Lublinie, ul. Watykańska 6,
 2. Inspektorem danych osobowych w SM „Czuby” jest Pan Jan Zawada adres mailowy: iod@smczuby.pl
 3. CV kandydatów nie rozpatrzone w konkretnym procesie rekrutacji będzie przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji,
 4. Po tym okresie dane osobowe będą usuwane oraz nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.
 5. Aplikacji nie odsyłamy.
 6. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
 7. Kandydatom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostające bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nastąpi przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kadry@smczuby.pl
 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 11. Podane przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu aktualnej i przyszłych rekrutacji
 12. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu aktualnej rekrutacji jak i w celu przyszłych rekrutacji , na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,

 

 

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie