UCHWAŁA NR 31/2018
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta”
Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie
z dnia 19.09.2018 r.

 

w sprawie: oznakowania przejścia dla pieszych w rejonie ul. Różanej 6.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY” w Lublinie, działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt.11 Regulaminu Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania, ustala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Ruta” akceptuje wniosek Przedstawicieli nieruchomości przy ul. Różanej 6 i nieruchomości przy ul. Dziewanny 7, 9 i postanawia wystąpić z wnioskiem do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie o rozważenie możliwości wykonania przejścia dla pieszych na ul. Różanej (na wprost dojścia do kl. schodowych bud. przy ul. Różanej 6) oraz wykonania montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Rucianej z ul. Dziewanny (dla wyjeżdżających z ul. Rucianej w ul. Dziewanny).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym w § 21 ust. 5 Regulaminu Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli i zasad ich wynagradzania.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Barbara Rupczewska

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Ruta”

Zbigniew Gontarz

Data opublikowania: 10:55, 29 listopada 2018

Kategorie: Bez kategorii