Wybory przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli

Zakończyła się 3-letnia kadencja przedstawicieli wybranych w 2013 r. do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Członkowie spółdzielni zamieszkali w poszczególnych nieruchomościach od września do listopada br. wybierali spośród członków posiadających tytuł prawny do lokalu mieszalnego, użytkowego lub garażu oraz członków przyjętych na podstawie § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu – swoich przedstawicieli do Rad Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli.

Poza nielicznymi wyjątkami, każda z nieruchomości wybrała swojego przedstawiciela do Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedli zgodnie z postanowieniami § 103 b Statutu jest dysponentem funduszu remontowo-budowlanego i kulturalno-oświatowego w ramach planów gospodarczo-finansowych nieruchomości i osiedla.

Oznacza to, że Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla ustala koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi i pozostałej działalności gospodarczej w osiedlach – planuje wysokość stawek na fundusz remontowy nieruchomości wnoszonych przez mieszkańców w ramach opłat eksploatacyjnych oraz ustala harmonogram koniecznych do wykonania remontów uzależnionych od wysokości zgromadzonych środków.

Data opublikowania: 12:21, 23 grudnia 2016

Kategorie: Archiwum