ikona phone
Sekretariat
telefony, e-mail
81 464-17-00
509 062 250
info@smczuby.pl
ikona clock
Godziny przyjęć
Poniedziałek
7.30 - 16.30
Wt, Śr, Czw.
7.30 - 14.30
ikona home
Siedziba
ul. Watykańska 6
20-538 Lublin

Zobacz nasz facebook

STREFA MIESZKAŃCA

Spółdzielnia Mieszkaniowa SM CzubyOsiedla pełne zieleni SM CzubyNowoczesne budownictwo SM CzubyEkologiczne place zabaw dla dzieci w SM Czuby

Walne Zgromadzenie 2024 SM CZUBY Lublin – Materiały


WALNE ZGROMADZENIE 2024  SM Czuby Lublin


Materiały na Walne Zgromadzenie SM “Czuby”

 1. Zawiadomienie – porządek obrad

  UZUPEŁNIENIE PORZĄDKU OBRAD >> Zobacz materiały

 2. Harmonogram zebrań części Walnego Zgromadzenia

 3. Projekt uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

 4. Sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata: 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  * bilanse:  rok 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.

  * sprawozdania biegłego rewidenta:  rok 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.

  * uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań finansowych: rok 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.

  * projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółdzielni:  rok 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.

 5. Projekty uchwał w sprawie podziału zysku netto za lata: 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.
  oraz stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie zaproponowanego podziału zysku netto: rok 2019 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.

 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r. oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania

 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2023 r. oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania

 8. Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie absolutorium za 2023 r. dla członków Zarządu funkcjonującego od września 2023 r. oraz projekty uchwał w sprawie absolutorium

 9. Projekty uchwał w sprawie absolutorium za 2023 r. dla członków Zarządu pełniących funkcję do 14.06.2023 r.

 10. Bilans, Rachunek zysków i strat, Rachunek przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w funduszu własnym Spółdzielni za 2023 r.

 11. Protokół z lustracji inwestycyjnej Spółdzielni za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

 12. Wykaz wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2023 r. oraz ich realizacja

 13. Zaskarżenie członka Osiedla Ruta uchwał Rady Nadzorczej:
  z dnia 21 czerwca 2023 r. nr 10/11/2023, 11/12/2023,12/13/2023 oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 10/11/2023, nr 11/12/2023, nr 12/13/2023

  z dnia 18 lipca 2023 r. nr 15/1/2023, 16/16/2023 oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 15/1/2023, nr 16/16/2023

  z dnia 6 września 2023 r. nr 20/11/2023, 21/12/2023, 22/13/2023, 23/2/2023, 24/3/2023, 25/4/2023 oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawie rozpatrzenia odwołania od uchwały nr 20/11/2023, nr 21/12/2023, nr 22/13/2023, nr 23/2/2023, nr 24/3/2023, nr 25/4/2023

[accordion-themepoints]
<<wstecz
Top
Copyrigth © Spółdzielnia Mieszkaniowa "SM Czuby" w Lublinie