Uchwała Nr 6/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 8.05.2023 r.

w sprawie: zamontowania ławki na terenie nieruchomości ES 07

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do pisma z dnia 21.04.2023 r. przedstawiciela nieruchomości ES 07 Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” wyraża zgodę na zamontowanie ławki na terenie nieruchomości ES 07.

Koszt zakupu ławki w wysokości ok. 1000 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 07.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 12:15, 9 maja 2023

Kategorie: 2023