Uchwała Nr 22/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 4.12.2023 r.

w sprawie: korekty schematu organizacyjnego Administracji Osiedla „Skarpa” na 2024 rok.

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” koryguje schemat organizacyjny Administracji Osiedla „Skarpa” na 2024 rok uchwalony przez RPNO „Skarpa” w dniu 24.07.2023 r. uchwałą nr 15/2023.
Schemat organizacyjny Administracji Osiedla „Skarpa” na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 07:45, 8 grudnia 2023

Kategorie: 2023