Uchwała Nr 18/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 25.09.2023 r.

w sprawie: wprowadzenia składnika opłat eksploatacyjnych konserwacja domofonu

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 18.09.2023 r. mieszkańców II klatki budynku przy ulicy Fantastycznej 8, Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” postanawia
o wprowadzeniu od dnia 1.11.2023 r. składnika opłat eksploatacyjnych konserwacja domofonu w wysokości 2,40 zł/miesiąc dla mieszkań II klatki schodowej budynku przy ulicy Fantastycznej 8.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 08:38, 27 września 2023

Kategorie: 2023