Uchwała Nr 13/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 24.07.2023 r.

w sprawie: korekty planu na 2023 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 17.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2023 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 17 o wykonanie (łącznie z projektem) przebudowy instalacji gazowej w budynku przy ulicy Sympatycznej 4.

Koszt wykonania ww. robót w wysokości ok. 258000 zł zostanie pokryty ze środków gromadzonych przez mieszkańców budynku przy ulicy Sympatycznej 4 na dodatkowym funduszu remontowym w wysokości 25 zł/mieszkanie/miesiąc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 10:45, 25 lipca 2023

Kategorie: 2023