Uchwała Nr 1/2023
Rady Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.01.2023 r.

w sprawie: korekty planu na 2023 rok funduszu remontowego nieruchomości ES 18.

Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie § 103 b Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

W nawiązaniu do wniosku przedstawiciela nieruchomości ES 18 z dnia 18.10.2022 r. Rada Przedstawicieli Nieruchomości Osiedla „Skarpa” rozszerza rzeczowy zakres robót na 2023 rok dotyczący funduszu remontowego nieruchomości ES 18 o modernizację schodów wejściowych do budynku przy ulicy Radości 14.

Koszt wykonania ww. robót w wysokości ok.18000 zł zostanie pokryty ze środków finansowych nieruchomości ES 18.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Tadeusz Mazurek

Przewodniczący
Rady Przedstawicieli Nieruchomości
Osiedla „Skarpa”
Edward Dudek

Data opublikowania: 11:20, 17 stycznia 2023

Kategorie: 2023