Uchwała Nr 92 / 1 / 2012
Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie
z dnia 9.10.2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie działając na podstawie 87 ust.1 pkt 30 Statutu Spółdzielni uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin działalności kulturalno – oświatowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 89 ust. 3 Statutu.

 

Sekretarz
Rady Nadzorczej

Danuta Przybyś – Ziemba

Przewodniczący
Rady Nadzorczej

Andrzej Turski

 

Data opublikowania: 09:17, 1 kwietnia 2016

Kategorie: Regulaminy