U C H W A Ł A Nr 58 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 14.09.2010 r.

w sprawie: unieważnienia przetargu na wykonanie remontu chodników i podestów w Osiedlu „Skarpa”.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Wnosi się o unieważnienie przeprowadzonego w dniach 16.08.2010 r. i 27.08.2010 r. przetargu na wykonanie remontu chodników i podestów w Osiedlu „Skarpa” oraz o ponowne ogłoszenie przetargu na przedmiotowe roboty. Podstawą niniejszej decyzji Rady jest zbyt wysoka cena w złożonej ofercie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Leszek Antoniewski

Data opublikowania: 18:48, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa