U C H W A Ł A Nr 57 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 14.09.2010 r.

w sprawie: wykonania remontu chodnika przed budynkiem przy ul. Sympatycznej 2.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla wnosi o zawarcie umowy z firmą „Eksam” na wykonanie remontu chodnika przed budynkiem przy ul. Sympatycznej 2 od strony zachodniej w ilości ok. 110 m2 wg technologi i cen ofertowych ustalonych dla odcinka chodnika przy ul. Fantastycznej 15-21. Z wartości kosztorysowej wykonania ww. prac zostanie potrącona kwota ok. 6 400 zł. wynikająca ze skorygowanego kosztorysu powykonawczego za niewykonane prace przy remoncie chodnika przy ul. Fantastycznej 15-21.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Leszek Antoniewski

Data opublikowania: 18:49, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa