U C H W A Ł A Nr 51 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10.08.2010 r.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla „Skarpa” zatwierdza Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Osiedla w dniu 10.08.2010 r. Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 18:53, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa