U C H W A Ł A Nr 48 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: wysokości odpisu na działalność społeczno – wychowawczą Domu Kultury „Skarpa” w 2011 r.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” zatwierdza na 2011 rok następujące wysokości odpisów na działalność społeczno – wychowawczą:
– lokale mieszkalne – 2,50 zł/lokal/miesiąc;
– lokale użytkowe – 1,84/m2/miesiąc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 18:55, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa