U C H W A Ł A Nr 44 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: planu rzeczowo – finansowego konserwacji i przeglądów na 2011 r.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” uchwala obowiązujący od 01.01.2011 r. :
– plan konserwacji i przeglądów Osiedla „Skarpa” oraz wysokości odpisu na ten cel w nieruchomościach:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021
wyszczególnione w załącznikach do niniejszej uchwały.
– odpis na konserwację dźwigów,
– odpis na konserwację hydroforni,
– odpis na konserwację domofonów,
w nieruchomościach 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021 wyszczególnione w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01.01.2011 r.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 18:58, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa