U C H W A Ł A Nr 43 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: przeniesienia na remont chodników ujętych w planie na 2011 r. środków finansowych w kwocie 240 000 zł z wpływów na fundusz remontowy wspólny przeznaczony na remont balkonów.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Rada Osiedla postanawia o przeniesieniu na remont chodników ujętych w planie na 2011 r. środków finansowych w kwocie 240 000 zł z wpływów na fundusz remontowy wspólny przeznaczony na remont balkonów pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii prawnej w sprawie legalności wykonania remontu chodnika znajdującego się na terenie miejskim przy ul. Gościnnej 7-15.

Jednocześnie Rada Osiedla postanawia, że w przypadku refundacji przez Urząd Miejski kosztów remontu chodników na terenie miejskim – ul. Gościnna 7-15 uzyskane środki zostaną przekazane na fundusz remontowy wspólny Osiedla „Skarpa” z przeznaczeniem na remont balkonów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 18:58, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa