U C H W A Ł A Nr 41 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 16.08.2010 r.

w sprawie: zakresu remontu balkonów na 2011 rok.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie uchwala:

§ 1

Rada Osiedla „Skarpa” uchwala obowiązujący od 01.01.2011 r. :
– plan rzeczowy remontu balkonów realizowany ze środków funduszu wspólnego:
ul. Fantastyczna 13,
ul. Sympatyczna 1 – strona zachodnia,
ul. Sympatyczna 3 – strona wschodnia.

§ 2

Rada Osiedla ustala odpis na fundusz remontowy wspólny w wys. 0,70 zł/m2p.u.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01.01.2011 r.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 19:00, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa