U C H W A Ł A Nr 34 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 15.07.2010 r.

w sprawie: ewidencjonowania środków trwałych.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

W związku z wyodrębnieniem nieruchomości Rada Osiedla zobowiązuje Zarząd S.M. „CZUBY” do założenia na każdą nieruchomość mieszkalną książki środków trwałych i ewidencję (składniki infrastruktury na danej nieruchomości), dokonania stosownych wpisów wg Ustawy o środkach trwałych oraz ich prowadzenia w ramach administrowania nieruchomościami.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 19:04, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa