U C H W A Ł A Nr 28 / 2010

Rady Osiedla „Skarpa”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby”
z dnia 30.06.2010 r.

w sprawie: odnowienia elewacji zewnętrznej przedszkola.

Rada Osiedla „Skarpa” działając na podstawie § 102 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Czuby” w Lublinie postanawia:

§1

Po rozpatrzeniu pisma z dnia 17.05.2010 r. – Przedszkole Niepubliczne „Martynka” ul. Radości 11 Rada Osiedla „Skarpa” nie wyraża zgody na odnowienie elewacji zewnętrznej przedszkola.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Rady Osiedla „Skarpa”

Roman Sapieha

Przewodniczący
Rady Osiedla „Skarpa”

Mieczysław Kaleciak

Data opublikowania: 19:08, 22 kwietnia 2016

Kategorie: Rady Osiedla Skarpa